[WILD MANGO] 50g FANTASIA HERBAL SHISHA

[WILD MANGO] 50g FANTASIA HERBAL SHISHA

¥1,455

[マンゴー味]

たばこの葉の代わりにサトウキビの繊維で作られたノンニコチン・ノンタールのシーシャフレーバーです。