[Magic DRAGON] 50g FANTASIA HERBAL SHISHA

[Magic DRAGON] 50g FANTASIA HERBAL SHISHA

¥2,000

[ブルーベリー&ミント味]

たばこの葉の代わりにサトウキビの繊維で作られたノンニコチン・ノンタールのシーシャフレーバーです。