[WILD MANGO] 50g FANTASIA HERBAL SHISHA

[WILD MANGO] 50g FANTASIA HERBAL SHISHA

¥2,000

[マンゴー味]

たばこの葉の代わりにサトウキビの繊維で作られたノンニコチン・ノンタールのシーシャフレーバーです。(税込価格商品)